TEHOKKUUTTA
GRAAFISEEN
TUOTANTOON

AutoTaitto tuo
tuotetiedot suoraan tietokannasta
tai excelistä taittoon.

AutoTaitossa tuotedata linkitetään suoraan tiedon lähteestä taittoon. Kun perinteinen copy/paste -vaihe jää pois, tuotetietojen taitto on tehokasta ja virheettömämpää.

Mitä suurempi tuotemäärä tai mitä enemmän toistoja, sitä suurempi hyöty AutoTaitosta on.

EI ISOJA ALKUINVESTOINTEJA

Yksinkertaisimmillaan tuotebriiffinä voi toimia Excel -taulukko.

Tuotedata voidaan lukea taulukosta (Excel, CSV), olemassa olevasta tuotetietojärjestelmästä tai vaikka suoraan verkkokaupan tietokannasta.

Tuotedata yhdistyy Adobe InDesign -taitto-ohjelmalla tehtyyn julkaisuun ja tehdyt muutokset dataan voidaan päivittää julkaisuun napin painalluksella.

KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ TUOTANNOSSA

Perinteinen taitto vs. AutoTaitto.

Parhaimmillaan ajan ja rahan säästö
taiton automatisoinnissa on todella merkittävä.

AUTOTAITTO -PROSESSI

Julkaisun ilme ja dokumenttipohjat.

AutoTaitto -julkaisun pohjana voi käyttää olemassa olevan julkaisun ilmettä tai julkaisulle voi suunnitella kokonaan uuden ilmeen julkaisun rakennusvaiheessa.

Jotta prosessista saadaan mahdollisimman suoraviivainen, tietolähteeseen tutustutaan etukäteen ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia ja täsmennyksiä.

Julkaisu voi olla esim.

  • tuotekatalogi
  • hinnasto
  • asiakaskohtainen hinnasto
  • kampanjamateriaalit
  • lehti-ilmoitus

AUTOTAITTO -PROSESSI

Taittoelementit ja määrittelyt

Taitossa määritellään taittoelementit, esimerkiksi kullekin tuoteryhmälle omansa. Elementeissä määritellään, mitä tietokenttiä julkaisussa halutaan käyttää. Samalla voidaan tehdä ehtomäärittelyjä, joiden avulla taitto saadaan automatisoitua erittäin pitkälle.

AUTOTAITTO -PROSESSI

Julkaisun taitto ja ylläpito

Koska tuotedata on taitossa linkitetty alkuperäiseen datatietoon, voidaan julkaisun tiedot päivittää helposti nappia painamalla. Tehokkuus on huipussaan ja virheiden mahdollisuus pienenee olennaisesti.

AUTOTAITTO -PROSESSI

Suunnittelijalla vapaat kädet

Automaatio on tehokas apu tuotedatan tuomisessa julkaisuun. Robotti ei kuitenkaan korvaa luovaa ajattelua ja graafista viimeistelyä.

AutoTaitossa käytettävät ohjelmistot jättävät kaiken auki suunnittelijalle. Varsinainen julkaisun ilmeen suunnittelu tehdään tutuilla InDesign -työkaluilla, rajoitteita ei juurikaan ole. Tuotedatan tuonnin jälkeen aineistoa voi muokata, lisätä uusia sivuja, kuvia ja tekstiä. Aineistoa voi luoda ja taittaa tarpeen mukaan.

Linkki tuotedataan säilyy, vaikka aineistoa muokataan tuonnin jälkeen. Tällöin esimerkiksi viime hetken hintamuutokset on helppo tehdä.

AutoTaitto säästää tuotantoaikaa ja vapauttaa aikaa suunnitteluun ja viimeistelyyn. Lopputuloksesta tulee entistä parempi!

 

AUTOTAITTO PALVELUNA

Tasokasta suunnittelua ja

tehokasta tuotantoa palveluna

Teemme tarvittaessa koko julkaisuprojektin alusta loppuun saakka tai vain osa siitä.  Kokonaispalveluumme kuuluu julkaisun perussuunnittelu, graafinen suunnittelu, tekstisuunnittelu ja tuotanto. Taitossa hyödynnämme omaa ja kustannustehokasta AutoTaitto-palveluamme.

Tarvittaessa toimimme asiakkaan omana suunnittelu- ja tuotantoresurssina, joka toteuttaa toistuvat julkaisut joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Lisää infoa ja työnäytteitä voit katsoa therodesign.fi -sivustolta.

IN-HOUSE SUUNNITTELIJOILLE

Autamme tehostamaan taittotuotantoanne – ohjelmistot ajantasalle ja tuotantoprosessit kuntoon

Jos talossanne on in-house -suunnittelija tai tuotantotiimi, autamme tehostamaan tuotantopolkua. Autamme laitamaan tietokannat kuntoon, toimitamme tarvittavat lisäohjelmat, luomme tarvittavat dokumenttipohjat ja taittoelementit sekä koulutamme suunnittelijat hyödyntämään AutoTaiton tehokkuutta.

EASYCATALOGIIN LUOTTAVAT:

HELPPO KÄYTTÄÄ

EasyCatalogin vahvuus on sen helppokäyttöisyydessä. Se toimii tutun InDesign -taitto-ohjelman sisällä ja ohjelmointia ei tarvitse osata.

TOIMII LÄHES KAIKKIEN DATALÄHTEIDEN KANSSA

Lähdedata voi olla simppeli CSV- tai Excel -tiedosto – tai EasyCatalog voidaan kytkeä suoraan ODBC tietokantaan tai XML-lähteeseen (optio).

KASVAA TARPEIDEN MUKAAN

Koska EasyCatalogin toiminta perustuu erillisiin moduleihin, voit hankkia tarvittavan moduulin silloin, kun se on tarpeellista.

AUTOTAITTO ON VALMIS KÄYTTÖÖN

AutoTaitto -palvelussa teemme  julkaisuusi kaikki tarvittavat modulit ja dokumenttipohjat valmiiksi. Konsultoinnin, peruselementtien rakentamisen ja koulutuksen jälkeen kaikki on valmista automaattista taittoa varten.

MIKSI?

Miksi EasyCatalog & AutoTaitto?

AUTOTAITTO -KONSEPTIN KONE

EasyCatalog – InDesign -lisäohjelma

YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Thero Design Oy
Tero O. Nieminen

Puhelin 045 1216 300
info[at]therodesign.fi

Kivimäentie 50
15200 Lahti

Ly-tunnus: 2753574-2
VAT FI27535742

Thero Design on 65bit Software Ltd:n kumppani ja edustaa EasyCatalog -ohjelmistoja Suomessa.

AutoTaitto -konseptissa automaation moottorina käytetään Adobe InDesigniin asennettavaa lisäohjelmaa nimeltä EasyCatalog, joka hoitaa linkityksen tuotetietojen ja taiton välillä.

EasyCatalog on valikoitunut työkaluksi siksi, että se on joustava graafisen suunnittelijan apuohjelma. Se ei sido suunnittelijan käsiä, vaan antaa vapauden toteuttaa omia visuaalisia ratkaisuja vapaasti.

EasyCatalogin käyttöönotto ja dokumenttipohjien teko vaatii erityistaitoja, mutta sen avulla julkaisujen taittaminen ei eroa paljoakaan normaalista InDesign taittotyöstä.

 

JULKAISUN TIEDOT AINA AJANTASALLA

Jos tiedot datan lähteessä ovat muuttuneeet, voit päivittää julkaisun tiedot ajantasalle EasyCatalogilla.

TUOTTAVUUS UUDELLE
TASOLLE

Teet EasyCatalogilla tehokkaasti muutkin julkaisut, kuin tuoteluettelot – esim. esitteet, hinnastot ja kampanjat voidaan tuottaa erittäin tehokkaasti.

VÄHEMMÄN VIRHEITÄ

EasyCatalog tarkistaa aina koko julkaisun sisällön ja vertaa sitä lähdedataan. Jos eroja on, EasyCatalog ilmoittaa niistä ja julkaisun data voidaan synkronoida lähteen kanssa.

Tutustu EasyCatalog moduleihin ja hintoihin!